Who's who

Doris Cleven

Directeur - Programmator

Nadat zij het diploma van Master Vertaling Engels en Russisch behaalde, belandde Doris Cleven in 1984 bij de Brusselse animatiefilmstudio Graphoui, waar zij de animatiefilm ontdekte. Zij zou hem nooit meer in de steek laten. Bij de studio stond zij in voor het Brusselse animatiefilmfestival dat later het Anima festival zou worden.

In 1988 richt zij samen met Philippe Moins de vzw Folioscope op voor een duurzame organisatie van het festival. Sedert 2014 leidt zij de vzw alleen als directrice. Folioscope wijdt zich exclusief aan de promotie van de animatiefilm: de vzw verzorgt een Dvd-collectie, een documentatiecentrum, stelt animatiefilmprogramma’s samen en organiseert tentoonstellingen.

Doris Cleven schrijft tevens artikels over animatiefilm en doceert geschiedenis van de animatiefilm aan diverse hogescholen van de Federatie Wallonië-Brussel.

dorisATfolioscope.be

Philippe Moins

Oprichter van het festival - Artistiek consulent

Philippe Moins behaalt in 1979 een masterdiploma "Archeologie en Kunstgeschiedenis" aan de ULB (Université libre de Bruxelles). Hij werkt aanvankelijk in de tentoonstellingssector en vervoegt daarna de ploeg van de Brusselse animatiefilmstudio Graphoui waar hij onder meer instaat voor de communicatie. In 1982 richt hij er het Animafestival. In 1988 richt hij samen met Doris Cleven de vzw Folioscope op die vanaf dan de organisatie van het Animafestival op zich neemt en waarvan Doris en Philippe de beide directeurs zijn. Philippe gaf les in Visuele Communicatie aan de Haute Ecole Albert Jacquard in Namen en geeft nog steeds les in Geschiedenis van het Geanimeerde Beeld aan het ENSAV La Cambre in Brussel. Hij schreef en schrijft talrijke boeken en artikels over animatiefilm. Momenteel werkt hij als artistiek consulent bij het Anima Festival, waar hij tot augustus 2014 co-directeur van was.

philippeATfolioscope.be

Dominique Seutin

Public Relations en sponsoring - Verantwoordelijke Futuranima en Anima Zaterdagen

Dominique Seutin behaalde het diploma Geschiedenis van de Hedendaagse Kunst en Filmschriftuur en -analyse aan de ULB (Université Libre de Bruxelles). Na een reeks contracten van korte duur (ULB, Fonds Henri Storck, Festival du Film Francophone de Namur, Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles) werd zij aangeworven door het Animafestival. Zij maakt deel uit van het selectiecomité van het festival, is verantwoordelijk voor de sponsoring, de programmatie van de « Animatiezaterdagen » en leidt sinds een tiental jaar de lezingen en professionele ontmoetingen van Futuranima. Dominique Seutin werkt samen met verscheidene animatiefestivals, maar ook met stripfestivals, waarvoor zij programma’s uitwerkt of actief is als jurylid.

dominiqueATfolioscope.be

photo ©Isabelle Mertens

Karin Vandenrydt

Persverantwoordelijke Nederlandstalige pers - Jurysecretaris - Programmator

Na enkele jaren gewerkt te hebben in de productiecel van diverse filmproductiehuizen, vervoegt Karin Vandenrydt in 2000 de vaste kern van Folioscope om het Nederlandstalige gedeelte van het Anima-festival uit te bouwen, de jury's te begeleiden en de ondertiteling te coordineren. Gepassioneerd door de animatiefilm werkt ze sindsdien bij Folioscope waar ze deel uitmaakt van het selectiecommittee en meewerkt aan de programmatie en aan de realisatie van de DVD-uitgaven van het festival. Van 2003 tot 2007 maakt ze deel uit van de externe lectoren die voor het Vlaams Audiovisueel Fonds animatiefilmprojecten beoordelen. Ze neemt deel aan diverse panels, beoordelingscommittees of jury’s maakt sinds 2007 deel uit van de Belgische Commissie voor de filmkeuring.

karinATfolioscope.be

Chadi Abou Sariya

Verantwoordelijke projecties / Digitalisering DCP (Digital Cinema Package)

Na het behalen van een diploma multimedia, specialiteit speciale effecten, aan het IAD, startte Chadi Abou Sariya in 2009 een eigen audiovisueel project: Miam Miam Creative Lab., waarmee hij van bij de start een samenwerking met Anima aanging. Hij leverde een bijdrage in de overstap van analoge naar digitale projectie en tot het verbeteren van de digitale DCP kwaliteit. Op dit ogenblik is hij verantwoordelijk voor de digitale voorbereiding en projectie tijdens het festival. Als weledel lid van de befaamde tandem « Chadivarius », is hij intermuros tot op heden de ongekroonde en ongeslagen « King of the Sushi ».

chadiATfolioscope.be

Darius Lecharlier

Technische coördinatie / festivalregie

Na een master communicatie in het socio-cultureel domein (IHECS) en een master Podiumkunsten aan de ULB lanceerde Darius Lecharlier zich in de podiumkunsten als muzikant, danser en acteur. Sinds 2005 biedt hij het festival elk jaar zijn diensten aan als technisch coördinator. Als steunpilaar van de befaamde tandem « Chadivarius » torst hij de zware last van drager van de titel voor de « Flauwste Woordspeling van het Jaar ».

dariusATfolioscope.be

Evelyne Robiette

Assistent

Na het behalen van een diploma beeldende en visuele kunsten – optie publiciteit aan ESA Saint-Luc in 2011, verdiepte Evelyne haar kennis en behaalde een master Culturele Studies aan de ULB. In die periode maakt ze kennis met de coulissen van het festival tijdens een stage in 2013. Sindsdien werkt ze aan elke festivaleditie van Anima mee als assistente, verantwoordelijk voor de filminschrijvingen, accreditaties en stagiairs.

evelyneATfolioscope.be

Jean Timmerman

Technisch directeur

Na zijn studies aan de INSAS, werkte Jean Timmerman mee aan verschillende culturele projecten vooraleer hij verantwoordelijk werd voor de filmprogrammatie van de Botanique in de jaren ’90.

Later zette hij zijn opleiding verder met een studie in de Podiumkunsten aan de ULB.

Momenteel geeft hij les aan de Academie voor Visuele Kunsten in Molenbeek en verzorgt de ondertiteling in tal van filmfestivals in België en in het buitenland via een ondertitelingssysteem dat hij zelf heeft ontwikkeld.

Sinds 1992 is hij technisch directeur van Anima en het is dankzij hem dat het festival zich heel snel heeft kunnen aanpassen aan de vele nieuwe technologieën die de laatste jaren hun opgang gemaakt hebben.

jeanATfolioscope.be